Foto: Dirk Smets

Stapstenen voor de boomkikker

De boomkikker is de Limburgse adoptiesoort van Diepenbeek. De gemeente wil het opnemen voor deze zeldzame kikker door zijn leefgebied te optimaliseren en te vergroten. Samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Natuurpunt Diepenbeek worden er poelen of stapstenen voorzien tussen de Dauteweyers en o.a. het Park Rooierheide. Zo kan de boomkikker zich verder verspreiden.

DE DAUTEWEYERS

Momenteel komt onze kleinste kikkersoort nog voor in drie Vlaamse regio's. Twee daarvan situeren zich in Limburg nl. in de Maasvallei en in de regio van De Wijers. De boomkikker is een kieskeurig beestje. Hij heeft nood aan zonnige ruigtes en (braam)struwelen om te zonnen, te schuilen en te jagen op insecten. Zijn eitjes zet hij bij voorkeur af in ondiepe, snel opwarmende en liefst visarme vijvers of poelen met voldoende watervegetatie. In de Dauteweyers voelt hij zich thuis.

NIEUWE STAPSTENEN

De voorbije jaren werden er tal van inspanningen geleverd in de Dauteweyers om de populatie te versterken. Met heel wat mooie resultaten. De populatie is sterk genoeg om 'uit te breken'. Het gebied ten noorden van de Dauteweyers biedt immers kansen voor uitbreiding als de nodige poelen of stapstenen worden voorzien. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is, in samenwerking met de gemeente Diepenbeek en Natuurpunt Diepenbeek, bezig met de ontwikkeling van nieuwe leefgebied tussen De Dauteweyers en het Albertkanaal. De bestaande poelen worden aangepast en geruimd om zo bijkomend leefgebied voor de boomkikker aan te bieden.

PROVINCIALE STEUN

De uitbreiding kadert in het biodiversiteitsproject 'stapstenen voor de boomkikker' van de provincie Limburg. In de toekomst zal ook het Patersbos verder deels ingericht worden als educatieve boomkikkerbiotoop. In de recent aangelegde scheppoel kunnen omwonenden, scholen, jeugdverenigingen terecht voor schepactiviteiten.

OOK JIJ KAN HELPEN

Ook jij kan meehelpen om de overlevingskansen van de boomkikker te vergroten. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren geeft met veel plezier meer uitleg en advies over hoe je je achtertuin amfibievriendelijk kan inrichten. Zo geef je de boomkikker de kans om verder te reizen naar de Maten en de Demervallei. Een kleine ingreep kan dikwijls een groot verschil betekenen voor zeldzame soorten.


Overgenomen uit persbericht van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren van 18 december 2017.


Alle actuaberichten Lees meer