foto: Dirk Smets

Project A-B-C-D : Groene campus Diepenbeek

In het hart van Diepenbeek, aan de samenvloeiing van Oude Stiemer en Demer, ligt een restant prachtige natuur te wachten op hulp.

Blauwe knoop

Dit prachtige stuk natuur bevindt zich op de onbebouwde terreinen op de Universitaire Campus Diepenbeek tussen de Boudewijnlaan, de Miserikvijvers, de Demer en de Ginderoverstraat.

In 2011 werd met middelen van de Provincie Limburg, de UHasselt en de gemeente Diepenbeek en met medewerking van de PHL een biodiversiteitproject opgestart om een natuurvisie te ontwikkelen voor de onbebouwde terreinen ten westen van de Ginderoverstraat, en daaraan gekoppeld een actieplan om de eerste ingrepen op terrein uit te voeren. Dit project kreeg de toepasselijke titel A-B-C-D (Aanpak van de Biodiversiteit op de Campus Diepenbeek).
In het voorjaar van 2012 werd de landschapvisie opgesteld, samen met een stappenplan. In het najaar van 2013 wordt gestart met de eerste werken; wellicht zijn de eerste resultaten op het terrein al zichtbaar als u dit leest.

Moerassprinkhaan

De eerste fase van de werken betreft o.a. de eindkap van een aantal populierenbestanden op de campus en de verwijdering van overhellende bomen kort bij het hoofdgebouw van de Universiteit.

Nu de landschapsvisie is opgemaakt en de eerste werken zichtbaar worden, probeert Natuurpunt de medewerking te krijgen van de andere instellingen en bedrijven in het visiegebied om zo stilaan één grote samenhangende groene campus te creëren, waarop het prettig werken en studeren is.

De groene campus biedt immers enorme mogelijkheden voor een positieve natuurbeleving bij studenten en personeel. Je kan er bijvoorbeeld nu reeds de zeldzame moerassprinkhaan en bijzondere bloemen zoals de blauwe knoop vinden. Door de werken willen we de leefomstandigheden voor deze en andere soorten optimaliseren en rekenen we bv. op de terugkeer van de nachtegaal. Op die manier kan de groene campus een ideaal vertrekpunt worden voor een deugddoende wandeling in de natuur tussen twee les- of werktijden door.

Een aantal van de terreinen zal op termijn wellicht verdwijnen wanneer het Wetenschapspark en de onderwijsinstellingen meer ruimte nodig hebben of zodra de sneltram wordt aangelegd, maar desondanks zal er voldoende groen overblijven om van dit terrein de groenste campus van Vlaanderen te maken in de groenste provincie.

Overzichtskaart


Groene campus

Op bovenstaand kaartje krijg je een overzicht van hoe de groene campus er in de toekomst kan uitzien.

Verzorgd parklandschap rond de gebouwen met aandacht voor biodiversiteit en natuurlijkheid. Om dit te bereiken zal het nodig zijn om samen te zitten met de diverse instellingen en de uitwerking van detailplannen kan deels binnen de educatieve taakstelling van de aanwezige scholen.
Open graslanden, beheerd als onbemeste schrale hooilanden. Deze graslanden herbergen momenteel nog enkele zeer interessante soorten op kleine schaal en hebben dus nog een grote potentiële natuurwaarde, waardoor ze zeker extra aandacht verdienen. Op deze overgang tussen Kempen en Haspengouw zijn de groeiomstandigheden voor zeldzame types blauwgrasland aanwezig, zodat we hier stapsteentjes kunnen creëren voor hoogwaardige natuur.
Aan het drukste punt op de campus, vlakbij de bushalte aan het hoofdgebouw, ligt een vijver waarvan haast niemand het bestaan weet. Binnen het kader van dit project wordt deze vijver opnieuw zichtbaar gemaakt, en door meer licht en minder bladval zal ook de waterkwaliteit verbeteren.
Hier willen we lichtrijk bos en overgangszones tussen bos en struweel. Hiemee herstellen we het biotoop van de nachtegaal die door de voortschrijdende verbossing nagenoeg van de campus is verdwenen. Tegelijk verhogen we door de grotere openheid hier ook de verkeersveiligheid voor de 20.000 studenten en docenten die dagelijks de campus aandoen.
Deze zones blijven ook op lange termijn behouden als bos. Omwille van de gelijkjarige bestanden zullen hier wel via een rotatiesysteem een aantal bomen worden gekapt zodat een meer open bos met bomen van verschillende leeftijden ontstaat.
Deze kleur geeft aan waar zich een ondergrondse waterkelder bevindt. Deze gemetselde kelder van méér dan 100 jaar oud diende oorspronkelijk om de stad Hasselt van drinkbaar water te voorzien, afkomstig uit dedestijds zuivere Stiemer. Door de plaatsing van een deur met openingen maken we deze kelder geschikt voor de overwintering van vleermuizen. Meer info: De Mowkes.

Voor de twee beken op het terrein, Miserikbeek en Oude Stiemer, hebben we vage plannen om deze interessanter te maken voor de natuur. Dit zal echter nog overleg vragen met de bevoegde instanties.

Je ziet het, heel ambitieuze plannen; dit is dan ook een uniek project dat we hopen ook in de volgende jaren te kunnen voortzetten en zelfs uit te breiden naar alle instellingen, bedrijven en organisaties op de campus.

Werken eerste fase (sept-okt 2013)


Groene campus


Het A-B-C-D project voor Campus Diepenbeek wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van deze instellingen en instanties :

Diepenbeek Provincie Limburg Universiteit Hasselt PXL KHLim