Foto: Andrea Koroscha

Foto: Dirk Smets

De Dorpsbemden - Pomperik : Graslanden worden natuur voor iedereen

Paspoort

Situering: centrum Diepenbeek,
hoek Verbindingslaan en de Demer.
Totale oppervlakte:
Beheerde oppervlakte: 38 ha
Eigendom: 1ha
Projectnummer: 8809
Biotoop: hooiweiden met kleine landschapselementen
Typische fauna en flora: Grote ratelaar, orchideeŽn, moerassprinkhaan en talrijke vlindersoorten
Beheerder: Jos Paulussen, Jagerstraat 28, 3590 Diepenbeek, 011/32.39.62
Rechtstreekse financiŽle steun voor de Dorpsbemden-Pomperik kan via deze link.
Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Algemeen

moerassprinkhaan

Dit 60 ha grote gebied van vroegere gemeenschappelijke weidegronden, ligt in de alluviale vlakte van de Demer. Hiervan beheert Natuurpunt 38 ha. De naam "Dorpsbemden" geeft aan dat het gebied lange tijd in gebruik was als gemeenschappelijke weidegrond. De gevarieerde bodemstructuur en het feit dat het gebied regelmatig overstroomde, zorgen voor een afwisselende plantengroei. Het is vooral deze plantengroei die het gebied zo bijzonder maakt. Zo herbergt het gebied een van de best bewaarde blauwgraslanden in Vlaanderen. Maar ook glanshaverhooilanden en de dotterbloemgraslanden met zeldzame of interessante plantensoorten zoals trilgras, groengele zegge, blaaszegge, pijptorkruid, grote ratelaar, hondsviooltje, kruipwilg, borstelgras en knolsteenbreek.

Deze flora zorgt voor een bonte bloemenpracht, ideaal voor een hele lijst dagvlinders. Ook werd er de zeldzame moerassprinkhaan gevonden, een soort van vochtige ruigten.


Blauwgraslandbeheer in de Dorpsbemden

Blauwgraslanden zijn jaarlijks eenmaal gemaaide en onbemeste hooilanden, met een geringe opbrengst, op vochtige voedselarme bodems met wisselende waterstand (ís winters drassig en ís zomers oppervlakkig uitgedroogd). Het zijn de schraalste en zeldzaamste graslanden met een uiterst groot natuurbehoudbelang. De blauwachtige kleur is vooral afkomstig van pijpenstrootje, blauwe zegge en tandjesgras. Andere kenmerkende planten zijn blonde zegge, kranskarwij, kleine schorseneer en begeleidende planten zoals blauwe knoop, egelboterbloem, melkeppe, wateraardbei, gevlekte orchis en tandjesgras. Al deze planten komen in de Dorpsbemden voor.


Wandelpaden

Vanaf de parking aan de sporthal Demerstrand (Stationsstraat) kan men twee verschillende wandelwegen volgen:

  • de rode Dorpsbemdenwandeling van 3,0 km
  • de groene Marc L'Hoyes wandeling van 6,3 km (ook via Dauteweyers).
Leden van Natuurpunt kunnen hier een kaartje downloaden.


Lees meer Lees meer