foto: Bart Wursten

Ligging van de door Natuurpunt Diepenbeek beheerde natuurgebieden

Meer informatie

U krijgt meer informatie over een bepaald natuurgebied door
- te klikken op het betreffende groengekleurde natuurgebied op bovenstaande kaart
- te klikken op de naam van het natuurgebied in de tweede menu-lijn bovenaan deze pagina.

 

 

De Maten De Dauteweyers De Dorpsbemden Den Elst Nietelbroeken De Mowkes De Sluisbemden Campus