foto: Bart Wursten

De Sluisbemden

De Sluisbemden

Paspoort

Situering: Noordoost-Diepenbeek, op de grens met Hasselt, rond de campus.
Totale oppervlakte: nog in onderhandeling
Beheerde oppervlakte: +/- 15 ha
Biotoop: kleinschalige weilanden, amfibieënpoelen, moerasbosjes
Typische fauna en flora: veel pioniersplanten, libellen, vlinders
Beheerder : Koen Thonissen,
Nanofstraat 118, 3590 Diepenbeek – tel. 011/25.60.41
Rechtstreekse financiële steun voor de Sluisbemden kan via deze link.
Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Algemeen

Als je met de fiets vanuit Diepenbeek, over het toeristisch fietspad, richting Hasselt fietst, kom je recht door het hart van dit nieuwe natuurgebied, dat nog in volle ontwikkeling is.
Verschillende mensen kennen dit gebied misschien onder zijn vorige naam, “De Kerselaar”. Dit gebied werd vroeger gebruikt als overslagterrein voor grond afkomstig van wegenwerken allerhande, en later als (illegaal) motorcrossterrein.
Door een ruiling van gronden met de Vlaamse Gemeenschap kwam de provincie eind jaren 90 van vorige eeuw in het bezit van deze gronden en gaf deze gronden een bestemming als natuurverbinding.

De Sluisbemden

Het oorspronkelijke plan was om een stapsteen te creëren langs de Demer zodat minder mobiele dieren (amfibieën, vlinders, libellen, …) een weg zouden vinden van de waardevolle Diepenbeekse natuurgebieden richting Hasselt en Kuringen en omgekeerd.

Het is onze huidige ambitie om deze stapsteen uit te bouwen tot een volwaardig natuurgebied waar deze dieren en planten thuis zijn, zodat er een volwaardige natuurverbinding ontstaat.

Tegelijkertijd zorgt dit gebied voor een buffering en waterretentie op de Galgebeek. Zo is er een overstromingszone aangelegd, waar de Galgebeek bij piekdebieten kan overstromen en zijn water kwijt kan via de ‘Nieuwe Demer’ in de huidige Demer, zodat de huizen in de Kiezelstraat gevrijwaard worden van overstromingen.

De Sluisbemden pas ingericht 2008

Bij de aanleg van het gebied werden verscheiden natuurlijke elementen hersteld of bijkomend gecreëerd en ook de waterbergende functie van de Demer werd verbeterd.
Concreet gebeurden op het terrein volgende ingrepen:

  • uitgraven van 3 grotere en 9 kleinere poelen
  • uitgraven en inrichten van een meander als vispaaiplaats
  • uitgraven (tot op vroeger bodempeil) van een meander als natuurhistorisch relict
  • herstel vroegere Nieuwe Demer die tot de jaren 1960 door Hasselt liep
  • aanleg dijk en overstortdijk overstromingszone Galgebeek
  • overloop (overstromingszone) Galgebeek bij piekdebieten via ‘Nieuwe Demer’ in huidige Demer
  • aanleg hellende talud.

Het beheer van dit stukje natuur werd begin 2010 overgedragen aan Natuurpunt. Vanuit de afdeling Diepenbeek hadden we ons al langer kandidaat gesteld om dit stukje Demervallei voor de natuur te beheren.

De Sluisbemden

Beheer

Doordat het gebied nog zo jong is, komen er nog vele pioniersplanten en bijhorende fauna voor, maar geleidelijk aan begint er een stabielere begroeiing op te treden.

Het huidig beheer is er dus op gericht om het gebied open te houden, om zo alle kansen te geven aan vlinders, libellen, amfibieën, … en alle andere dieren die houden van open, waterrijke bloemrijke gebieden.
Daarom zal je regelmatig de vrijwilligers van het beheerteam Demervallei in het gebied vinden om de wilgen- en elzenopslag te verwijderen.
De rest van het beheer gebeurt door een kudde Highland pony's die in de winter al het grazige materiaal verwijderen door winterbegrazing. In het voorjaar verhuizen ze terug naar hun zomerweides, zodat de bloemen er alle kansen krijgen en een massa insecten kunnen aantrekken, die dan weer interessant zijn voor vogels en andere liefhebbers.


Extra info :