Foto: Dirk Smets

Vogels kijken !

"De Maten" zijn een belangrijk element in de natuurlijke structuur maar ook een gebied dat vele bezoekers elke dag mag begroeten ...

Deze bezoekers brengen echter ook verstoring mee waardoor de natuurwaarden worden bedreigd. Er is ook verstoring tijdens het broedseizoen en de wintermaanden als vele vogels hun reserves nodig hebben om te overleven.

Na de herinrichting van de wandelpaden en de vertrekplaatsen in het kader van het 50-jarig bestaan in 2006, drong zich nog meer een ingreep op aan de Augustijnenvijver.
Deze 7ha grote wateroppervlakte wordt aangedaan door de bewegwijzerde paden, maar door de grote openheid tussen pad en water gingen de vogels deze plas praktsich niet gebruiken, met een enorm biotoopverlies tot gevolg. Dit probleem werd nog vergroot door de werkzaamheden aan de dijk afgelopen winter. Die waren nodig om de dijk te verstevigen na de doorbraak van vorig jaar. De kaalslag die nodig was om de verstevigingswerken te kunnen uitvoeren maakt dat wandelaars nu met weinig moeite de zuidwestelijke dijk over de volledige lengte kunnen betreden en zo nog meer verstoring veroorzaken.

Om dit probleem duurzaam, milieu-, en bezoekersvriendelijk op te lossen werd een vogelkijkwand met geleidingsstroken en informatiebord aangelegd op het zuidwestelijke punt van de vijver, zodanig dat meteen ook de herstelde dijk wordt afgeschermd tegen ongewenste bezoekers.

Bij de kijkwand hoort ook een infobord met daarop de voornaamste vogels die kunnen waargenomen worden. Er komt tevens een schrijfbord waarop waarnemers hun meest recente bijzondere waarnemingen kunnen noteren. Zo wordt een directe communicatie mogelijk tussen de gespecialiseerde "vogelaars" en het "gewone" publiek. Nu is al duidelijk dat de vogels de vijver nu veel meer gebruiken dan vroeger en van veel korter bij te bekijken zijn.

Een actie van Natuurpunt Diepenbeek, met de steun van de provincie Limburg en de gemeente Diepenbeek.


Overgenomen uit Teng 14 - Gemeente Diepenbeek - jaargang 2 nummer 14 - december 2008 | download hier dit artikel als pdf


Alle actuaberichten Lees meer